Western Cape Results

Western Cape Results

9 & 18 holes Golf Day

De Zalze Golf Club

21 March 2021

9 & 18 holes Golf Day:

Paarl Golf Club

09 May 2021

9 &18 holes Golf Day:

Erinvale Golf Club

06 June 2021

9 & 18 holes Golf Day:

De Zalze Golf Club

11 July 2021

9 & 18 holes Golf Day Arabella Golf Club

01 August 2021

9 & 18 holes Golf Day

Stellenbosch Golf Club

15 August 2021

9 & 18 holes Golf Day

Clovelly Golf Club

26 September 2021

9 & 18 holes Golf Day

Paarl Golf Club

17 October 2021

9 & 18 holes Golf Day

Paarl Golf Club

28 November 2021

9 & 18 holes Golf Day

Paarl Golf Club

12 December 2021

Venue: TBC

TBC

Venue: TBC

TBC